Small SEO Tools - Optimize your site for free!

All your keywords, competitors and backlink research in one SEO tool!

Advertisement

Robots.txt Generator


Mặc định - Tất cả Robots đều:  
    
Thu thập thông tin-trễ:
    
Sơ đồ trang web: (để trống nếu bạn không có) 
     
Tìm kiếm Robots: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
Thư mục Hạn chế: Đường dẫn tương đối so với gốc và phải có dấu gạch chéo "/"
 
 
 
 
 
 
   

AdvertisementBây giờ, tạo tệp 'robots.txt' tại thư mục gốc của bạn. Sao chép văn bản ở trên và dán vào tệp tin văn bản.Related ToolsLATEST BLOGS

5 Features that Make the Best Cloud Hosting for your Website

5 Features that Make the Best Cloud Hosting for your Website

30 May  / 10716 views  /  bởi Admin
Link Building Guide for SEO : Rank Up Your Sites 2020

Link Building Guide for SEO : Rank Up Your Sites 2020

12 Nov  / 9057 views  /  bởi Admin

Small SEO Tools

CONTACT US

contact@smallseo.tools

ADDRESS

SmallSEO.Tools Service is Free Worldwide Disclaimer: We do not have any other websites. SmallSEOTools ™ does not have any affiliation with other SEO tools website.